Corporate story

Rahma el Mouden is initiatiefnemer van MAS Familie. Haar weg naar de vrijheid heeft ze vastgelegd in een boek dat in mei 2019 wordt gepubliceerd. De ambitie van Rahma is om haar kennis en ervaring te delen en in te zetten voor Amsterdammers die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
MAS Familie stelt de ontwikkeling van Amsterdammers die een steuntje in de rug kunnen gebruiken centraal. We beseffen dat niet iedereen in Amsterdam gelijke kansen heeft wanneer het aankomt op betaald werk en huisvesting. Daarom realiseren wij voor deze Amsterdammers een baan, huisvesting en begeleiding. Wij werken heel gericht, er is commitment, we zijn betrokken en zorgen voor een daadwerkelijk zicht op een betere toekomst. De deelnemers ervaren de persoonlijke band als heel bijzonder. En niet als het contact met de zoveelste hulpverlener in hun leven. MAS Familie vindt eigen huisvesting een belangrijke factor voor slagen in betaald werk. Terugval in oud onproductief gedrag moet worden voorkomen. Via het oorspronkelijke project de Verrijking heeft MAS Familie ervaren dat de combinatie van het geven van de opleiding, individuele begeleiding, het geven van een baangarantie en eigen woonplek ervoor zorgt dat de jongeren met succes hun baan behouden en volledig integreren in de Amsterdamse samenleving.

MAS Familie fungeert als een brug voor de jongeren in Amsterdam met afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk en een eigen woonplek. Wij zijn de linking pin die de jonge Amsterdammers in contact brengt met alle stakeholders die een cruciale rol spelen in het traject naar betaald werk en een eigen woonplek.

De boodschap is: jij hebt recht op een mooie toekomst als zelfstandige Amsterdammer met betaald werk en een eigen plek. Jij telt ook mee, jij staat niet buitenspel. Als jij wilt en je opleiding afrondt, zorgen wij voor die baan en huisvesting. Wij geven je het fundament weer terug dat door omstandigheden is weggevallen. Zelfstandig kunnen zijn leidt vaak tot meer zelfvertrouwen en meer plezier in het leven. De slogan is: “Waar een wil is, is een weg”.

MAS Familie inspireert bedrijven om de deelnemers van MAS Familie een werkplek te geven en draagt zo bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen in Amsterdam.